අපේ විසඳුම්

Automated the OT system of IHRA, University of Colombo

නියෝජිතයෙකු සමඟ

නියෝජිතයෙකු සමඟ

විශ්වාසනීය සේවාවක්

ඕස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තය වැනි රටවල් ගනනක පාරිභෝගිකයන් විශ්වාසය කරන සෙවාවක් ලබා දීමට අප හැකිව තිබේ. ඕබෙ ගැටලුවට අපෙන් අති විශිෂ්ට විසඳුමක්! අප ව්‍යාපෘති ගනනාවක් කර ඇති බැවින් අප ලඟ ඉතා ඉහල තාක්ෂණික කුසලතාවයක් ඇත්

We are here to provide an expert solution under a constrained budget!

හවුල් ව්‍යාපෘති

Storeboss

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ඉලක්ක කරගත් සිල්ලර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යෙදුමකි. කළමනාකරුවන්ට පහසුවෙන් ඔවුන්ගේ විකිණීම් වැඩි කළ හැක!

Best COOP

තම අලෙවිසැල් නවීකරණය කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සමුපකාර අලෙවිසැල් හිමියන් සඳහා සැකසු යෙදුමකි

TravelOn Asia

මෙම සංචාරක වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය නිරූපණය කරයි. අප විසින් සැකසූ තවත් නිර්මණයක්

අපේ කුසලතා

උපාංග පුරා අනුවර්තනය වන ක්‍රියාකාරී වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම

අපි දෙමුහුන් iOS සහ Android යෙදුම් සාදන්නෙමු

නිර්මාණාත්මක ග්‍රැෆික්ස් සහ වෙළඳ නාමකරණය; ඩිජිටල් සහ මුද්‍රිත

ගාස්තු විමසන්න

ඔබේ දත්ත අපෙ භාවිතය ට පමනක් යොදා ගැනේ.
ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක්, ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකින් ලිවිය හැකිය - විස්තරාත්මකව තොරතුරු සැපයීමෙන්, ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දෙ තේරුම් ගැනීම ට පහසු වේ
Please tick the 'I'm not a robot' checkbox

හදිස්සි ද?

Call us

at +94 76 663 7052 from Sri Lanka.

Email us

at [email protected]

Socialise with us

on our Facebook fanpage, on our IG profile or on our LinkedIn page

Write to us

No. 16/71, Kathuruwatte, Gampaha, Sri Lanka